Forsiden>Den røde tråden i livet
Den røde tråden i livet

Den røde tråden i livet

2018-12-14

JESUS SOM DEN RØDE TRÅDEN

Navnet Jesus går som en "rød tråd" gjennom hele Bibelen, fra Genesis til Åpenbaringsboken (denførste og den siste boken i Bibelen). Han går også som en "rød tråd" gjennom historien og tilværelsen og sier om seg selv at han er den første og den siste. Andre har vitnet slik om Jesus: "Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid!" Hebr.13,8

Våren 2019 har vi laget en prekenserie her i MetSo som vi har kalt "Den røde tråden" og der vil vi sette fokus på Jesus gjennom å hente tekster fra Lukasevangeliet. Det er vårt håp at vi gjennom det skal få et klarere bilde av hvem og hvordan Jesus er, og at det vil oppmuntren den enkelte til å leve i overensstemmelse med Jesu liv og lære, slik at Han blir den synlige "røde tråden" i livene våre.

6. Januar: "Salige er de som ser" Luk.2,21-35

20. januar: "Visdom - et kjennetegn" Luk.2,41-52

27. januar: "Utsendelse" Luk.10,1-12

3. mars: "Høyt og lavt" Luk.4,14-30

17. mars: "Overraskende livsstil" Luk.5,27-35

28. april: "Beskyldt for å krenke" Luk.11,37-54

26. mai: "Alt har sin pris" Luk.14,25-35

9. juni: "Grunn til å gråte?" Luk.19,41-48

Nytt fra Metodistkirken
Helgens program på generalkonferansen
Publisert den 2019-02-23
- Be for generalkonferansen!
Publisert den 2019-02-22
Biskopsrådet har laget en bønn som skal benyttes på åpningsgudstjenesten søndag. Alle menigheter og metodister oppfordres sterkt til å delta. Les mer
Hvordan følge generalkonferansen
Publisert den 2019-02-20
Hva kan du gjøre for å ta del? Les mer

Metso - Metodistkirken på Sotra

Powered by Cornerstone