Forsiden>Den røde tråden i livet
Den røde tråden i livet

Den røde tråden i livet

2018-12-14

JESUS SOM DEN RØDE TRÅDEN

Navnet Jesus går som en "rød tråd" gjennom hele Bibelen, fra Genesis til Åpenbaringsboken (denførste og den siste boken i Bibelen). Han går også som en "rød tråd" gjennom historien og tilværelsen og sier om seg selv at han er den første og den siste. Andre har vitnet slik om Jesus: "Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid!" Hebr.13,8

Våren 2019 har vi laget en prekenserie her i MetSo som vi har kalt "Den røde tråden" og der vil vi sette fokus på Jesus gjennom å hente tekster fra Lukasevangeliet. Det er vårt håp at vi gjennom det skal få et klarere bilde av hvem og hvordan Jesus er, og at det vil oppmuntren den enkelte til å leve i overensstemmelse med Jesu liv og lære, slik at Han blir den synlige "røde tråden" i livene våre.

6. Januar: "Salige er de som ser" Luk.2,21-35

20. januar: "Visdom - et kjennetegn" Luk.2,41-52

27. januar: "Utsendelse" Luk.10,1-12

3. mars: "Høyt og lavt" Luk.4,14-30

17. mars: "Overraskende livsstil" Luk.5,27-35

28. april: "Beskyldt for å krenke" Luk.11,37-54

26. mai: "Alt har sin pris" Luk.14,25-35

9. juni: "Grunn til å gråte?" Luk.19,41-48

Nytt fra Metodistkirken
Kirke uten vegger
Publisert den 2019-08-22
Årets stevnesang slo godt an på Sommerfesten. Nå kan du synge den i menigheten og. Les mer
- For et fantastisk misjonsmarked!
Publisert den 2019-08-12
Misjonssekretær Øyvind Aske kan fortelle om en ny solid rekord for misjonsmarkedet på Sommerfesten. Les mer
Vil du ha en enda bedre menighet?
Publisert den 2019-08-09

Metso - Metodistkirken på Sotra

Powered by Cornerstone