Forsiden>FESTDAG I KIRKEN
FESTDAG I KIRKEN

FESTDAG I KIRKEN

2019-06-12

Første pinsedag ble en festdag i vår sammenheng, med dåp av Simon Gotfred Barmen-Johnsen. Vi var åtti mennesker med smått og stort, og gudstjenesten ble ledet av legleder Roar Barmen-Fløisand, som også sang en sang han selv hadde skrevet, en dåpssang. Vi legger ved teksten.

Pastor Johnsen talte denne søndagen om dåp og sa at dåp kan forbindes med en båt. Dåpen er på ingen måte målet, men begynnelsen på en reise. Dåpen har til hensikt å føre oss videre, til en klar bekjennelse av Jesus Kristus og til etterfølgelse av ham.

Bildene fra denne dagen er tatt av Steinar Barmen.

Gudstjenesten 9. juni var siste gudstjeneste før sommeren. Vi starter opp igjen søndag 18. august med gudstjenester og mandag 16. september med Myldremandag. Vel møtt til høsten og GOD SOMMER!