Forsiden>STOR DAG FOR LITEN MENIGHET
STOR DAG FOR LITEN MENIGHET

STOR DAG FOR LITEN MENIGHET

2019-09-02
Fem unge ble døpt under menighetsturen til Sætervika

Lørdag 31. august ble en stor dag for menigheten, da fem ungdommer bekjente troen på Jesus og lot seg døpe. Tross dårlige værmeldinger ble lørdagen en fin og varm dag slik at dåpshandlingen kunne gjennomføres ute i sjøen.

De fem unge er fra venstre: Sigrid Sjøstrøm, Thomas Leite Fyllingen, David Skoge, Selma Sjøstrøm og Felipe Leite Fyllingen.