Forsiden>LEV LIVET LEVENDE
LEV LIVET LEVENDE

LEV LIVET LEVENDE

2020-01-08

"Lev Livet Levende - møt Gud og deg selv gjennom Salmenes bok"

Denne våren vil vi i våre gudstjenester ha et fokus på Salmenes bok og hente ut gull fra dette skattkammeret av en bok i Bibelen. Salmene er i høyeste grad en bruksbok. Den har i århundrer blitt brukt som sangbok og bønnebok, i gudstjenesteliv såvel som i personlig andaktsliv. Salmene er den lengste av alle bøkene i Bibelen og den er plassert midt i. Martin Luther kalte den for "en liten Bibel, et sammendrag av Det gamle testamente."

Salmene er poesi, sprunget ut av et liv med Gud og i nærkontakt med livet i alle sine varianter. Salmene lærer oss mye om hvordan vi skal forholde oss til Gud, og mye om hvordan vi skal leve. Vi får hjelp til å be og lovsynge, og vi lærer at det er lov å klage og sørge. Vi blir opmuntret til å takke og sette vår lit til Gud, og til å være ærlige og oppriktige og sanne. Vi møter Gud, men også oss selv. Gjennom salmenes bok lærer vi om Gud, men boken gir også stor innsikt i hva som bor i et menneske. Vi lærer oss selv å kjenne og får dermed god hjelp til å leve livet levende.

Relaterte dokumenter
Nytt fra Metodistkirken

Metso - Metodistkirken på Sotra

Powered by Cornerstone