Forsiden>NYE TILTAK MOT KORONAVIRUSET
NYE TILTAK MOT KORONAVIRUSET

NYE TILTAK MOT KORONAVIRUSET

2020-03-13

I forbindelse med situasjonen rundt koronaviruset, har Menighetsrådet bestemt å avlyse alle gudstjenester og andre samlinger ut mars måned.

Dette er også i tråd med de anbefalinger vi har fått fra kirkens sentrale ledelse. Se eget skriv.

Biskop Christian Alsted skriver i en mail til Metodistkirken i Danmark (og dette er nå like aktuelt for oss i Norge etter de anbefalinger og råd regjeringen kom med på torsdag 12. mars): "koronaviruspnademien utfordrer vår helse og vårt helsesystem. De nødvendige forholdsreglene regjeringen har tatt, påvirker hverdagen for oss alle, særlig de som er smittet, alvorlige syke, og de som befinner seg i risikogruppen. Vi skal passe på hverandre, og som kirke ta vårt ansvar for å medvirke til å begrense spredningen av smitte i samfunnet. Derfor følger vi naturligvis regjeringens anbefalinger, også selv om dette medfører at planlagte arrangementer ikke kan gjennomføres, og at vi en tid må endre våre måter å være sammen på. Vi skal passe på hverandre og holde avstand." Eller som vår statsminister Erna Solberg sa: "Vi skal holde sammen ved å holde avstand."

Vi anbefaler også å følge rådene fra Helsedirektoratet som viste på bildet, og vi oppfordrer til å be Gud om hjelp til å stanse denne pandemien, samt at vi ber for alle som er rammet av viruset og de som i disse dager er rammet av frykt.

Tom G. Johnsen, pastor

Metso - Metodistkirken på Sotra

Powered by Cornerstone