Forsiden>Om MetSo>Last ned>Oppdrag og visjon

Oppdrag og visjon

2013-08-29
Vårt oppdrag: "Å gjøre mennesker til Jesu Kristi disipler så verden forandres."

Vi tror vi er til for "å ÆRE GUD med våre liv, TJENE MENNESKER med Jesu kjærlighet, VINNE MENNESKER for Jesus, INKLUDERE dem i fellesskapet, UTRUSTE hverandre til å VOKSE i troen."

 

Hva vi ser for oss kan oppsumeres med ordet GRO - Gudstjeneste, relasjoner og omsorg.

Gudstjenestefeiring og personlig åndelig liv

-Vi ser en menighet med et inspirerende gudstjenesteliv

der forkynnelse, lovsang, tilbedelse og sakramenter står i

Fokus.

-Vi ser en menighet der hvert enkelt medlem har et engasjert trosliv og en levende relasjon med Jesus Kristus

-Vi ser en menighet som elsker Guds Ord og som bruker

nådemidlene både personlig og sammen med andre.

 

Relasjonsbygging og familiefokus

-Vi ser en menighet der hjemmene og familiene står i

fokus - også for de som er alene.

-Vi ser en menighet som er preget av åpenhet, ærlighet,

kjærlighet og sannhet.

-Vi ser en menighet med livsnære grupper som fokuserer på fellesskap og vennskap som fører til varme relasjoner

-Vi ser en menighet der folk kan komme som de er.

 

Omsorg - De kirkefremmede og nærmiljøet

-Vi ser en menighet som gjennom behovsorientert evangelisering når de kirkefremmede og

nærmiljøet med evangeliet.

-Vi ser en menighet som bryr seg om mennesker på

stedet der vi bor

-Vi ser en menighet som viser diakonal omsorg og som

tar de sosiale utfordringer i nærmiljøet på alvor

-Vi ser en menighet som representerer noe positivt og

attraktivt

-Vi ser en menighet som vokser og planter nye trosfellesskap

Nytt fra Metodistkirken
Kirke uten vegger
Publisert den 2019-08-22
Årets stevnesang slo godt an på Sommerfesten. Nå kan du synge den i menigheten og. Les mer
- For et fantastisk misjonsmarked!
Publisert den 2019-08-12
Misjonssekretær Øyvind Aske kan fortelle om en ny solid rekord for misjonsmarkedet på Sommerfesten. Les mer
Vil du ha en enda bedre menighet?
Publisert den 2019-08-09

Metso - Metodistkirken på Sotra

Powered by Cornerstone