Gudstjenester på Tranevågen

Metso holder gudstjeneste annenhver søndag kl. 12.00, på Tranevågen ungdomsskule. Vi håper du vil komme innom! Du er alltid hjertelig velkommen!

Våre gudstjenester varer oftest 1,5 time og har en enkel form bestående av lovprisning/sang, bønn, skriftlesning og preken.

Vi gir oftest mulighet for menigheten til å dele og gi respons gjennom personlige vitnesbyrd, bruk av nådegaver, tenne lys i lysgloben og gjennom forbønn.

Noen ganger feirer vi dåp og annen hver søndag feirer vi nattverd.

Vi har alltid en ”barnas stund” hvor barna tas frem, før de går ut til søndagsskolen, under gudstjenestens første del.

Det er vårt håp at du skal få møte en engasjert og vennlig menighet hvor du blir godt mottatt, hvor Guds ord forkynnes klart og hvor din tilstedeværelse settes stor pris på.

Stans gjerne igjen etter gudstjenesten til sosialt fellesskap og muligheten for å bli kjent - ”på kirkekaffen!"

Du er alltid velkommen til gudstjenesten - og til MetSo!

 

 

Metso - Metodistkirken på Sotra

Powered by Cornerstone