Forsiden>Ny smittevernveileder
Ny smittevernveileder

Ny smittevernveileder

2021-01-20

På regjeringens pressekonferanse 18.01.2021 ble det klart at de fleste koronatiltakene videreføres, men det er noen oppmykninger særlig for barne- og ungdomsarbeidet.

Fra 19.1.2021 kan barn og unge under 20 år delta i fritidsaktiviteter som normalt, både innendørs og utendørs. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meter avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten (Jf. pkt. 5.7 i smittevernveilederen)

Når det gjelder gudstjenester, videreføres begrensning på inntil 10 personer + medvirkende der det ikke er fastmonterte seter. Ved fastmonterte seter kan det være 200 + medvirkende (Jf. pkt. 3.1.4 i smittevernveilederen for definisjon av fastmonterte seter).

Det er viktig at dere sjekker om det er lokale retningslinjer som er strengere enn de nasjonale. Det er derfor viktig å følge med på din kommunes nettsider for informasjon om dette. Vi vet blant annet at i enkelte kommuner er det fortsatt ikke åpnet for barne- og ungdomsaktiviteter.

Se også oppdatert smittevernveileder for Metodistkirken i Norge pr. 20.01.2021. WORD    PDF

Har du/dere spørsmål angående koronatiltakene kan dere kontakte tilsynsprestene eller HR-rådgiver.


Vidar Sten Bjerkseth
HR-rådgiver

 

Du finner alle veiledninger her.

Nytt fra Metodistkirken
Generalkonferansen utsatt igjen.
Publisert den 2021-02-25
Pandemien tvinger oss til å utsette generalkonferansen til 2022. Les mer
Oppdatert smittevernveileder
Publisert den 2021-02-23
Vår forpliktelse
Publisert den 2021-02-22
Et hyrdebrev fra biskopene Christian Alsted, Harald Rückert, Patrick Streiff. Les mer

Metso - Metodistkirken på Sotra

Powered by Cornerstone