Forsiden>Oppdatert smittevernveileder
Oppdatert smittevernveileder

Oppdatert smittevernveileder

2021-02-23

Regjeringen presenterte fredag nye regler for offentlige arrangementer. I tillegg til å skrote regelen om fastmonterte seter og kirkebenker som et unntak, åpnet regjeringen for arrangement opp til 100 personer uavhengig av stoltype. Begrepet "fastmonterte seter" er nå byttet ut med "faste, tilviste sitteplasser".

I de reviderte retningslinjene som trer i kraft fra tirsdag 23.02.2021 heter det blant annet:

•    Maks 100 personer på andre arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.
•    Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer x 3 kohorter hvis de sitter i faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.
•    Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
•    Det tydeliggjøres i regelverket at medlemsmøter, inkludert møter i foreninger og lignende regnes som arrangementer.

Metodistkirkens smittevernveileder er oppdatert i henhold til de nye retningslinjene.

 

Nytt fra Metodistkirken
Gudstjenester på nett, uke 14
Publisert den 2021-04-09
Her kan du følge digitale gudstjenester denne helgen: Les mer
Metodistkirken mot 2030
Publisert den 2021-04-07
Et av våre mest sentrale styringsdokument er "Metodistkirken mot 2030". Les mer

Metso - Metodistkirken på Sotra

Powered by Cornerstone