Forsiden>Oppdatert smittevernveileder
Oppdatert smittevernveileder

Oppdatert smittevernveileder

2021-02-23

Regjeringen presenterte fredag nye regler for offentlige arrangementer. I tillegg til å skrote regelen om fastmonterte seter og kirkebenker som et unntak, åpnet regjeringen for arrangement opp til 100 personer uavhengig av stoltype. Begrepet "fastmonterte seter" er nå byttet ut med "faste, tilviste sitteplasser".

I de reviderte retningslinjene som trer i kraft fra tirsdag 23.02.2021 heter det blant annet:

•    Maks 100 personer på andre arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.
•    Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer x 3 kohorter hvis de sitter i faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.
•    Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
•    Det tydeliggjøres i regelverket at medlemsmøter, inkludert møter i foreninger og lignende regnes som arrangementer.

Metodistkirkens smittevernveileder er oppdatert i henhold til de nye retningslinjene.

 

Nytt fra Metodistkirken
Generalkonferansen utsatt igjen.
Publisert den 2021-02-25
Pandemien tvinger oss til å utsette generalkonferansen til 2022. Les mer
Oppdatert smittevernveileder
Publisert den 2021-02-23
Vår forpliktelse
Publisert den 2021-02-22
Et hyrdebrev fra biskopene Christian Alsted, Harald Rückert, Patrick Streiff. Les mer

Metso - Metodistkirken på Sotra

Powered by Cornerstone