Forsiden>Velkommen til Fellesskap
Velkommen til Fellesskap

Velkommen til Fellesskap

2021-09-28
Gudstjeneste og søndagsskole 3. oktober

Vi samles igjen til Fellesskap og Gudstjeneste på søndag 3. oktober. Pastor Tom vil forkynne ut fra 5. Mos.30,14: "Ordet er deg helt nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan leve etter det." Guds ord er både noe å leve etter og noe å leve av.

Det blir nattverd under gudstjenesten.

"Dersom du går til gudstjeneste kan du risikere å høre noe du ikke liker, men du risikerer også å høre noe som kan forvandle livet ditt!"

Velkommen til gudstjeneste!

Nytt fra Metodistkirken
Er det et liv etter Corona?
Publisert den 2021-10-26
Biskop Alsted skrev en artikkel til siste utgave av Brobyggeren, der kun deler av teksten kom på trykk. Les hele artikkelen om kirkens muligheter og utfordringer her. Les mer
Situasjonen i Metodistkirken
Publisert den 2021-10-07
Kirkens biskop og tilsynsprester har sendt ut informasjon til alle menighetene om hva som skjer fremover med mulige vedtak i generalkonferansen og her hjemme. Du kan lese hele dokumentet her. Les mer

Metso - Metodistkirken på Sotra

Powered by Cornerstone