Forsiden>Velkommen til Familiegudstjeneste
Velkommen til Familiegudstjeneste

Velkommen til Familiegudstjeneste

2021-12-09

Vi ønsker alle velkommen til Familiegudstjeneste på søndag 12. desember, tredje søndag i advent! Det er vår leder for barnearbeidet, Sissel M. Flølo som holder dagens preken.

Smittevern

Det skal være trygt å samles til gudstjeneste, men vi må holde en meter avstand til hverandre utenom husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Vi kan være opptil 50 personer tilstede uten faste tilviste sitteplasser, men det anbefales å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand.

God jul

Dette er siste gudstjenesten dette året, neste blir på nyåret den 9. januar.

Derfor vil vi ønske alle våre kontakter en gledelig og rikt velsignet julehøytid og et godt nytt år!

Gud gi at vi snart må være ferdig med denne pandemien.

Nytt fra Metodistkirken
For 16. gang har vi den store glede å kunne invitere lekfolk til den europeiske lekkonferanse, denne gang i Velletri, rett utenfor Roma i Italia. Les mer
Viktige valg skal foretas på Årskonferansen i juni. Alle menigheter, styrer, råd og enkeltmedlemmer i Metodistkirken har fram til 1. april mulighet for å foreslå kandidater til hovedstyret og misjonsrådet. Les mer

Metso - Metodistkirken på Sotra

Powered by Cornerstone