Forsiden>GLEDELIG JUL!
GLEDELIG JUL!

GLEDELIG JUL!

2021-12-21
Heller ikke i år blir julehøytiden slik vi hadde håpet, likevel sier vi: Gledelig jul!

Mange kirker har avlyst sine gudstjenester denne høytiden, andre vil ha åpent, men må begrense antall gudstjenestedeltagere. I MetSo har vi ikke hatt for vane å ha noe annet enn et juleselskap. Det er avlyst i år. Oppstarten hvor vi møtes fysisk er utsatt til søndag 23. januar på grunn av smitterestriksjonene. Søndag 9. blir det en digital gudstjeneste. I tillegg er vi alle pålagt å begrense nærkontaktene våre og være nøye med smittevern. Det var kanskje ikke dette vi hadde sett frem til?

Likevel mener jeg at vi har grunn til å glede oss, og da særlig om vi tror på Jesus. Han er vår glede! Han kom nær julenatt og han har valgt å forbli nær hos oss alle våre dager! Og i Jesu nærvær og velsignelse ligger det mye glede.

Paulus sier det slik: "Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i Den hellige ånd!" Rom.14,17

Gledelig jul!

Nytt fra Metodistkirken
For 16. gang har vi den store glede å kunne invitere lekfolk til den europeiske lekkonferanse, denne gang i Velletri, rett utenfor Roma i Italia. Les mer
Viktige valg skal foretas på Årskonferansen i juni. Alle menigheter, styrer, råd og enkeltmedlemmer i Metodistkirken har fram til 1. april mulighet for å foreslå kandidater til hovedstyret og misjonsrådet. Les mer

Metso - Metodistkirken på Sotra

Powered by Cornerstone