Forsiden>Ungdom og Medier - en vanskelig tid
Ungdom og Medier - en vanskelig tid

Ungdom og Medier - en vanskelig tid

2013-08-29
På familie og mediers side www.ungdomogmedier.no får de som har eller jobber med ungdom gode råd om veiledning

Her er et utdrag fra nettsidens visjon:

 

 

Vår visjon
 

Mediehverdagen til unge er stadig mer hektisk og utfordrende. Kampen om kroppen og sjelen er påtagelig. I snitt bruker unge mellom seks og syv timerpå ulike medier hver dag. Ungdom & Medier tar mediehverdagen til dagens tenåringer på alvor. Dette gjør vi ved at vi møter mediene og de som bruker mediene.

Vi ønsker å bevisstgjøre ungdommer om hvordan de positivt kan bruke mediene og hvordan forholde seg til det kommersielle presset. Derfor holder viseminarer for tenåringer rundt om i landet hvor vi setter søkelys på akkurat dette.  I tillegg møter vi også foreldre og andre som arbeider med ungdom med foredrag om mediehverdagen til tenåringer.

Ungdom & Medier arbeider ut ifra et kristent verdigrunnlag.
Vår visjon er å gi tenåringer veiledning i møte med massemediene
Nytt fra Metodistkirken
Metodistkirken enige om et kompromiss
Publisert den 2022-06-27
Angrepet i Oslo
Publisert den 2022-06-25
Metodistkirkens ledelse har sendt ut følgende kommentar om hendelsene i Oslo i natt: Les mer

Metso - Metodistkirken på Sotra

Powered by Cornerstone