Om MetSo/Hva kan du forvente når du besøker oss?

Dette kan du forvente når du kommer til MetSo

Dette kan du forvente når du kommer til MetSo

Når du kommer til GUDSTJENESTE vil du bli ønsket varmt velkommen i døra, og du vil møte på barn og deres forelde og noen som tilhører besteforeldregenerasjonen. Gudstjenestene våre er enkle og ganske uformelle. Vi har barnas stund, sang - både salmer og nyere lovsanger, trosbekjennelsen og Vår Far, samt bibeltro forkynnelse og anledning til å gi respons i gudstjenesten ved lystenning, vitnesbyrd og forbønn. Nattverd feires en gang i måneden.

Du vil ikke bli bedt om å gi penger (vi tar ikke opp kollekt), men samtidig vil vi heller ikke ta fra noen gleden ved å gi, derfor står det alltid en bøsse ved utgangen.Dette betyr ikke at givertjeneste ikke er viktig, men det er først og fremst et ansvar medlemene av menigheten tar på seg.

Etter gudstjenesten som varer fra en time og femten minutter til en time og tretti minutter vil du bli invitert på deilig kirkekaffe og en god prat.

 

MetSo ønsker å være en åpen og inkluderende familiekirke på Ågotnes som har plass til flere mennesker i sitt fellesskap.

Gå i kirken neste søndag - unngå julerushet.

 

Metso - Metodistkirken på Sotra

Powered by Cornerstone