Om MetSo/om vår menighet

Metso - en menighet på Ågotnes

Ågotnes er et område i rask vekst, med mange nye familier. Metodistkirken på Sotra (Metso) vil gjerne bidra til vårt eget lokalsamfunn på en positiv måte ved det vi gjør - og ved å peke på Jesus Kristus. Du er alltid hjertelig velkommen til å være en del av fellesskapet!

Vi tror at alle mennesker har et behov for felleskap med andre mennesker. Mennesker man kan dele glede med. Mennesker som stiller opp når man er i sorg eller vanskeligheter, og mennesker som hjelper hverandre å ta gode valg i hverdagen. De fleste av oss, enten vi tror på Gud eller ikke, har ofte spørsmål knyttet til tro. Finnes Gud? Kan man lære Gud å kjenne? Hva betyr det egentlig å følge Jesus? Hører Gud bønnene mine? Hva med alt det onde som skjer?

Alle har vi vel spørsmål..  Hva er de store spørsmålene i ditt liv?

Menigheten skal først og fremst være en plass for deg som søker et kristent felleskap i dag, troende eller ikke. Er dette deg?  

Vi ønsker å formidle det vi tror er Guds Ord i Bibelen, på en engasjerende måte slik at du blir i stand til å reflektere over hvor du selv står.

Vårt håp er at Guds ord, slik det fremkommer i Bibelen, skal gi retning og kraft til å leve hverdagslivet på en god måte. 

Gjennom Gudtsjenester og felleskap, undervisning, samtale og bønn håper vi at alle i felleskapet bygger en slitesterk tro som bærer og holder.

 

Gudstjenestene, felleskapsgruppene og andre kommende aktiviteter gir deg felleskap med Gud og med mennesker i ditt nærmiljø.

Felleskapsgruppene er vår hovedarena hvor vi tror at varme relasjoner mellom mennesker kan oppstå og hvor alle føler seg hjemme.

Aktiviteter er ikke det viktigste hos oss, men mennesker.

 

Kirken bør alltid være i front når det gjelder å skape gode nærmiljøer. I dag bidrar vi med aktivitetene beskrevet under fanen "møteplasser". I tillegg er det et mål for oss å skape bevissthet hos menneskerne i vårt felleskap, slik at hver enkelt av oss betyr noe for sin nabo, sin skole, sin arbeidsplass, sitt nærmiljø. Nye aktiviteter kommer til etter hvert som vi blir flere,  Kanskje nettopp du har noe du brenner for?

Menigheten ble stiftet i april 2013 og er en del av Metodistkirken i Norge og deler Metodistkirkens tro og verdier. 

På Ågotnes ønsker vi, foruten å feire gudstjenester og ha felleskap - å fokusere på familie-, barne- og ungdomsarbeid.

Som menighet på Ågotnes har vi tre fokusområder for vårt arbeid:

Nærmiljøet og Relasjoner - Sammen med mange andre vil vi bidra til et godt, positivt og givende nærmiljø på Sotra; der vi bor og arbeider.

Familien - Vi ønsker å være en positiv ressurs for familier og bidra til gode oppvekstvilkår for barne ut fra et kristent verdisyn.

Kristent fellesskap - Vi lengter etter å se mennesker komme til en levende tro på Jesus Kristus og bli en del av Hans menighet.

 

 

Vårt oppdrag:"Å gjøre mennesker til Jesu Kristi disipler, så verden forvandles"

 

Vi er til for å:   "Ære Gud med våre liv

                          Tjene mennesker i kjærlighet   

                          Vinne mennesker for Jesus

                          Inkludere dem i fellesskapet

                          Utruste hverandre til å vokse i troen"

 

 

 

Artikler om oss

Oppdrag og visjon

Vårt oppdrag: "Å gjøre mennesker til Jesu Kristi disipler så verden forandres."
Les mer

Slik ble menigheten dannet

Det var en liten milepæl at Centralkirken i Bergen startet et arbeid for barn og barnefamilie på Ågotnes høsten 2011. Foranledningen var at Centralkirken hadde en god del aktive, unge voksne og noen godt voksne, dedikerte medlemmer som de senere årene har flyttet til Sotra.
Les mer

Metso - Metodistkirken på Sotra

Powered by Cornerstone